Thông báo và thư mời viết bài trình bày tham dự Hội nghị Khoa học quốc tế

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ công tác lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào khung chương trình đào tạo tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, trường Đại học Nông Lâm Huế và Đại học Hồng Đức” (ACCCU),do tổ chức hợp tác quốc tế về giáo dục Đại học Hà Lan (NUFFIC) tài trợ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế “Chương trình đào tạo và nghiên cứu của trường đại học vể quản lý nước và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu” từ ngày 24-26/8/2016 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu hội nghị:

– Tiếp cận phát triển chương trình đào tạo đại học và cao học theo định hướng nâng cao năng lực về nông nghiệp và quản lý nước, chú trọng đến vấn đề giới và biến đổi khi hậu ở khu vực Đông Nam Á;

– Phương pháp xây dựng chiến lược quốc gia về quản lý nguồn nước tổng hợp, quản lý công trình vùng duyên hải và quản lý thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu;

– Những tiếp cận và kết quả đánh giá về thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp và quản lý nước tại địa phương

Giới thiệu về chương trình hội nghị và thư mời tham gia viết bài trình bày xem tại đây

Thời gian đăng ký tham gia và nộp bài trình bày

– Thời hạn nộp abstract: trước ngày 26/5/2016

– Thông báo abstract được lựa chọn để nộp bàn đầy đủ: ngày 20/6/2016

– Thời hạn đăng ký tham gia hội thảo: 30/6/2016

– Nộp bài viết hoàn chỉnh: ngày 18/7/2016

Mẫu đăng ký tham gia hội nghị tải về tại đây và gửi tới email: NicheVNM105-conference@vnua.edu.vn hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo link sau:  https://cares.org.vn/caresRegister.

Trân trọng thông báo!


Tags:

Share this post