Nông nghiệp hợp đồng xuyên biên giới

Vào ngày 03/06/2015, tại khách sạn Movenpick, 83 Lý Thường Kiệt, Hoan Kiem District, Hà Nội, Vietnam. Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp (CARES), Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hợp tác với Viện nghiên cứu Mekong (MI), Thái Lan tổ chức Hội thảo “Nông nghiệp hợp đồng xuyên biên giới.” Hội thảo là một trong số các hoạt động của Chương trình nâng cao năng lực nhằm giúp Việt Nam hội nhập hơn nữa vào Cộng đồng kinh tế Asian. Mục đích Hội thảo bao gồm:

  1. Tổng quan và đánh giá chính sách phát triển nông nghiệp hợp đồng tại Việt Nam.
  2. Hiện trạng và tiềm năng phát triển nông nghiệp hợp đồng tại Việt Nam
  3. Thảo luận về giải pháp phát triển nông nghiệp hợp đồng

Hội thảo tập trung trao đổi các thông tin liên quan sản xuất, cải thiện chất lượng & xuất khẩu chuối tại Việt Nam.

Một số hình ảnh về hội thảo

Báo cáo CBCF, 2015

 


Tags:

Share this post