Đánh giá quan điểm của các tác nhân trong thực hành Nông nghiệp VietGAP

Vào ngày 20/01/2016, tại khách sạn SAIGON – DALAT, 180 Đường 3/2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp (CARES), Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hợp tác với Viện nghiên cứu Mekong (MI), Thái Lan tổ chức Hội thảo “Đánh giá quan điểm của các tác nhân trong thực hành Nông nghiệp VietGAP.” Hội thảo là một trong số các hoạt động của Chương trình nâng cao năng lực nhằm giúp Việt Nam hội nhập hơn nữa vào Cộng đồng kinh tế Asian. Mục đích Hội thảo bao gồm:

  1. Đánh giá chính sách & thực hiện chính sách phát triển rau VietGAP.
  2. Đánh giá nhận thức của các tác nhân trong thực hành nông nghiệp VietGAP
  3. Thảo luận các giải pháp góp phần phát triển rau VietGAP nói riêng và rau quả an toàn nói chung.

Hội thảo sẽ tập trung trao đổi các thông tin liên quan tới sản xuất, cải thiện chất lượng & tiêu thụ rau VietGAP, RAT tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Một số hình ảnh về hội thảo

Báo cáo VietGAP, 2016


Tags:

Share this post