TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

  • Dự án IPGRI

    Dự án IPGRI

    Tên dự án: Cải thiện tính đa dạng trong khẩu phần thức ăn và chất lượng khẩu phần ăn thông qua Cải tiến hệ thống – Nghiên cứu thí điểm tại Việt Nam (Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) Nhóm nghiên cứu Jessica Raneri, Tiến sĩ Gina Kennedy (Bioversity International), Tiến sĩ Lê Thị Nga, Thạc […]

  • Dự án CPR6.3
  • Dự án IDRC-107324
  • Dự án FLC 13-01
  • Dự án I-REDD+

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ẨN PHẨM XUẤT BẢN